Τεχνική Υποστήριξη
Έκπτωση 15% με ετήσια προπληρωμή
 • Product 1

  MNG-1

  • Όχι
   Αρχική Εγκατάσταση
  • Όχι
   Παραμετροποίηση
  • Όχι
   Βελτιστοποίηση
  • Όχι
   Εγκατάσταση SSL
  • Όχι
   Μεταφορά
  • Καθημερινά
   Αντίγραφα ασφαλείας
  • Όχι
   Προστασία από ιούς
  • Όχι
   Προστασία από malware
  • Όχι
   Προστασία από spam
  • Όχι
   Ενημερώσεις διακομιστή
  • Όχι
   Παρακολούθηση
  • Μη αυτόματη
   Παρέμβαση
  • Όχι
   Consulting/Συμβουλές
  • Όχι
   Τηλεφωνική Υποστήριξη
  • Μη εγγυημένος
   Χρόνος Απόκρισης
  • Όχι
   Προσωπικός Administrator
  • 100 MB
   Δωρεάν cPanel e-mails
  • Όχι
   3rd Party Apps
  μόνο
  €20,00/mo
  Παραγγελία Τώρα
 • Product 2

  MNG-2

  • Ναι
   Αρχική Εγκατάσταση
  • Ναι
   Παραμετροποίηση
  • Ναι
   Βελτιστοποίηση
  • Ναι
   Εγκατάσταση SSL
  • Ναι
   Μεταφορά
  • Καθημερινά
   Αντίγραφα ασφαλείας
  • Ναι
   Προστασία από ιούς
  • Ναι
   Προστασία από malware
  • Ναι
   Προστασία από spam
  • Μηνιαία
   Ενημερώσεις διακομιστή
  • 24/7
   Παρακολούθηση
  • Εργάσιμες ημέρες & ώρες
   Παρέμβαση
  • Ναι
   Consulting/Συμβουλές
  • Εργάσιμες ημέρες & ώρες
   Τηλεφωνική Υποστήριξη
  • έως 3 ώρες
   Χρόνος Απόκρισης
  • Όχι
   Προσωπικός Administrator
  • 1 GB
   Δωρεάν cPanel e-mails
  • Όχι
   3rd Party Apps
  μόνο
  €50,00/mo
  Παραγγελία Τώρα
 • Product 3

  MNG-3

  • Ναι
   Αρχική Εγκατάσταση
  • Ναι
   Παραμετροποίηση
  • Ναι
   Βελτιστοποίηση
  • Ναι
   Εγκατάσταση SSL
  • Ναι
   Μεταφορά
  • Καθημερινά
   Αντίγραφα ασφαλείας
  • Ναι
   Προστασία από ιούς
  • Ναι
   Προστασία από malware
  • Ναι
   Προστασία από spam
  • Εβδομαδιαία
   Ενημερώσεις διακομιστή
  • 24/7
   Παρακολούθηση
  • 24/7
   Παρέμβαση
  • Ναι
   Consulting/Συμβουλές
  • Εργάσιμες ημέρες & ώρες
   Τηλεφωνική Υποστήριξη
  • έως 1 ώρα
   Χρόνος Απόκρισης
  • Όχι
   Προσωπικός Administrator
  • 3 GB
   Δωρεάν cPanel e-mails
  • Όχι
   3rd Party Apps
  μόνο
  €399,00/mo
  Παραγγελία Τώρα
 • Product 4

  MNG-4

  • Ναι
   Αρχική Εγκατάσταση
  • Ναι
   Παραμετροποίηση
  • Ναι
   Βελτιστοποίηση
  • Ναι
   Εγκατάσταση SSL
  • Ναι
   Μεταφορά
  • Ωριαία (incremental)
   Αντίγραφα ασφαλείας
  • Ναι
   Προστασία από ιούς
  • Ναι
   Προστασία από malware
  • Ναι
   Προστασία από spam
  • Εβδομαδιαία
   Ενημερώσεις διακομιστή
  • 24/7
   Παρακολούθηση
  • 24/7
   Παρέμβαση
  • Προσωπικός Σύμβουλος
   Consulting/Συμβουλές
  • 24/7
   Τηλεφωνική Υποστήριξη
  • έως 15 λεπτά
   Χρόνος Απόκρισης
  • Ναι
   Προσωπικός Administrator
  • Απεριόριστα
   Δωρεάν cPanel e-mails
  • Ναι
   3rd Party Apps
  μόνο
  €699,00/mo
  Παραγγελία Τώρα